Paušální výdaje: Dokdy se musíte rozhodnout, zda si je uplatníte?

0
144
Woman puts a coin in a piggy bank. Budget, money savings concept

Pokud jste živnostníkem nebo jinou samostatně výdělečně činnou osobou, paušální výdaje pro vás mohou znamenat výhodné snížení daňového základu. S jejich uplatněním se pojí více benefitů než jen nižší daň z příjmů. Čtěte dále a zjistíte, jak tyto výhody můžete získat a zda se vám paušální výdaje vyplatí.
Paušální výdaje: Dokdy se musíte rozhodnout, zda si je uplatníte?
Zdroj: Shutterstock

Možnosti uplatňování výdajů

Jedním z rozhodnutí, která musí podnikající fyzické osoby každoročně řešit, je uplatňování výdajů. Zákon č. 1 595/2003 Sb. o dani z příjmů dává živnostníkům a OSVČ na výběr ze dvou možností:

uplatnění skutečných prokazatelných výdajů,
uplatnění výdajů procentem z příjmů.
Paušální vs. skutečné výdaje

Pro méně zkušené podnikatele může výběr mezi skutečnými a paušálními výdaji vypadat komplikovaně. Ve většině případů se však díky jednoduché matematice umíte dopracovat k jednoznačnému závěru.

Když se rozhodnete pro výdaje vypočtené jako procento z příjmu, z hlediska daňového přiznání a budou vaše skutečné náklady na podnikání nezajímavé. Paušální výdaje jsou pouze fiktivní částkou, která se vypočte podle vašich celkových příjmů za příslušné zdaňovací období a procenta stanoveného v zákoně.

Prokazování skutečných nákladů může být komplikované jednak kvůli vedení účetnictví či daňové evidence, ale také z důvodu zkoumání jejich uznatelnosti. Proto se s touto formou uplatňování výdajů pro většinu živnostníků spojuje i hledání účetního.

Výše paušálních výdajů na rok 2022

Při stanovování výše paušálních výdajů, které můžete uplatnit, se držte dvou pravidel:

60 % ze součtu příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, maximálně však 20 000 €,
60 % z příjmu z použití díla nebo uměleckého výkonu, také maximálně 20 000 €.
Z těchto dvou bodů uvedených v zákoně o dani z příjmů vyplývá jedna důležitá věc. Při běžném podnikání si paušální výdaje uplatňujete na součet všech příjmů za dané období. Při zisku se tedy neliší, zda je zdrojem podnikání, nebo jiná výdělečná činnost.

Může se však stát, že vedle podnikání si vyděláváte i uměleckými výkony. Pokud tedy jde o příjmy z použití díla, paušální výdaje si na ně umíte uplatňovat samostatně. V takovém případě se zákonem stanovených 60% s horní hranicí 20 tisíc eur uplatní na příjmy z podnikání a uměleckého výkonu zvlášť.

Podmínky uplatnění paušálních výdajů

Možnost výpočtu výdajů procentem z příjmů nemůže využít kdokoli. V první řadě musí jít o fyzickou osobu, která je podnikatelem. Paušální výdaje může v roce 2022 uplatnit podnikatel, který:

má příjmy z podnikání, tedy příjmy podle § 6 ods. 1 zákona o dani z příjmů,
má příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, tedy podle § 6 ods. 2 zákona o dani z příjmů,
má příjmy z použití díla nebo uměleckého výkonu, tedy příjmy podle § 6 ods. 4 zákona o dani z příjmů,
není plátcem DPH, resp. byl plátcem DPH pouze část roku 2022.
Další povinnosti související s uplatněním paušálních výdajů se týkají vedení evidence. Ve srovnání s jednoduchým nebo podvojným účetnictvím, které potřebujete k prokázání skutečných výdajů, je vedení této evidence méně náročné.

Zákon o dani z příjmů neurčuje formu evidence. Bude vám proto stačit tabulka v Excelu. Má však stanovené údaje, které jsou pro uplatnění paušálních výdajů povinné. Musíte tedy vést evidenci o:

příjmech v časovém sledu potřebném ke zjištění základu daně,
pohledávkách,
zásobách.
Dokdy je třeba se rozhodnout?

Teoreticky lze říci, že poslední datum pro volbu mezi uplatněním paušálních nebo skutečných výdajů je den podání daňového přiznání. Tento přístup je však v praxi málo používán. Znamenalo by to, že musíte celý rok vést účetnictví tak, aby splňovalo požadavky prokazování skutečných výdajů.

Pokud se nechcete zbytečně zatěžovat komplikovanou evidencí, měli byste si vybrat před prvním dnem kalendářního roku. Během celého zdaňovacího období se následně budete držet zvoleného způsobu uplatňování výdajů.

Business visual data analyzing technology by creative computer software . Concept of digital data for marketing analysis and investment decision making .

Odvody do pojišťovny

Do paušálních výdajů jsou započteny všechny daňové výdaje poplatníka během zdaňovacího roku s výjimkou povinných odvodů do Sociální a zdravotní pojišťovny. Při výpočtu základu daně si tedy od celkových příjmů odečítáte 60% z nich (maximálně 20 000 €) a zároveň i odvody do Sociální a zdravotní pojišťovny.

Je však třeba myslet na to, že platbu těchto odvodů musíte umět dokázat. K tomu vám poslouží například výpis z bankovního účtu. Také si nemůžete od příjmů z aktuálního zdaňovacího období odečítat odvody, které již byly odečteny v předchozím zdaňovacím období.

Vyplatí se využít paušální výdaje?

Záleží to na vaší situaci a nejlepší je, pokud si obě možnosti přepočtete.

Předchozí článekCo je dvojí zdanění a jak mu zabránit?
Další článekOdložení daňového přiznání: Co všechno budete potřebovat?