Opravné a dodatečné daňové přiznání v roce 2022

0
160
Above angle view of a young man using a trading app. Tokyo, Japan

Podání daňového přiznání předchází mnoho povinností spojených s účetnictvím, přípravou potřebných dokladů nebo samotným vyplněním tiskopisu. Následkem toho máte spoustu příležitostí, kde se můžete splést. Všichni jsme jen lidé a chyby se stávají. To se ale těžko vysvětluje správci daně, který od vás vymáhá pokutu za nesprávně vyplněné daňové přiznání. Chcete-li předejít podobné situaci, přečtěte si o opravném a dodatečném daňovém přiznání a co nejdříve napravte své omyly.

Kdo a kdy podává opravné daňové přiznání?

To, jestli můžete podat opravné daňové přiznání zjistíte poměrně jednoduše. Stačí si odpovědět na dvě otázky:

Mám chybu v daňovém přiznání, případně posledním opravném daňovém přiznání?
Mám ještě čas do uplynutí lhůty pro řádné podání daňového přiznání?
Pokud jste odpověděli 2x ano, je čas na opravné daňové přiznání. Nejde o nic komplikované – vyplníte ho stejně jako to první, podle možnosti ale bez chyb.

Podání opravného daňového přiznání

Pokud jste si chybu našli před uplynutím lhůty pro jeho podání, proces opravy daňového přiznání se shoduje s prvním podáním. Znamená to, že klasicky vyplníte standardní formulář, přiložíte k němu stejné přílohy a půjdete jej podat na tentýž úřad. Nemusíte ani nikde označovat, že se jedná o opravu.

Správce daně se bude na opravné daňové přiznání dívat jako na vaše první podané přiznání. Veškerá daňová přiznání, která jste podali před aktuálním opravným, jako by zanikla. Před uplynutím zákonem stanovené (nebo prodloužené, pokud jste o to požádali) lhůty můžete podat opravné daňové přiznání i vícekrát. Nehrozí za to žádná penalizace.

Dodatečné daňové přiznání

Mnozí podnikatelé považují opravné a dodatečné daňové přiznání za tutéž věc. To je však chyba, protože na druhé zmíněné se vztahují specifické podmínky. Zákon rozlišuje tři druhy situací – když je podání dodatečného daňového přiznání povinné, možné a zakázané.

Dodatečné daňové přiznání je poplatník povinen podat v případě, že po uplynutí lhůty zjistil skutečnosti, kvůli kterým je povinen podat daňové přiznání. V principu vám tato povinnost vzniká, když:

daň uvedená v daňovém přiznání měla být vyšší,
daňová povinnost má být vyšší než ta, kterou vyrubil správce daně,
v daňovém přiznání jste uvedli vyšší daňovou ztrátu, než ve skutečnosti byla.
Dobrovolné podání dodatečného daňového přiznání můžete využít v těchto případech:

daň má být nižší než je uvedena v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování daně od zaměstnavatele,
správce daně vyrubil daň vyšší než měla být,
údaje uvedené v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně od zaměstnavatele nejsou správné,
v daňovém přiznání je uvedena nižší daňová ztráta, než reálně byla.
Nakonec zákon určuje i situace, ve kterých dodatečné daňové přiznání nemůžete podat, i kdybyste si v původním našli chybu. Jedná se o případy, kdy:

daň se určovala podle pomůcek,
uplynulo 5 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatníkovi vznikla povinnost podat řádné daňové přiznání,
provádí se daňová kontrola – po 15 dnech od sepsání zápisu o zahájení daňové kontroly, doručení oznámení o daňové kontrole, doručení oznámení o rozšíření daňové kontroly na zdaňovací období nebo jinou daň, kterých by se dodatečné daňové přiznání týkalo, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného ve vyměřovacím řízení (pokud toto řízení nezačne, dodatečné daňové přiznání můžete podat po skončení kontroly).
Podání dodatečného daňového přiznání

Time is Money Concept with Coins and Hourglass. 3d render

Když si všimnete, že vám vznikla povinnost podat dodatečné daňové přiznání, musíte tak učinit do konce následujícího měsíce. Zároveň musíte do té doby zaplatit i daň, která vyplývá z nově zjištěných skutečností.

Vyplňování dodatečného daňového přiznání má několik vlastních pravidel. Poplatník musí v tomto případě:

označit, že jde o dodatečné daňové přiznání,
uvést zdaňovací období, kterého se týká,
uvést datum zjištění skutečnosti, na jejímž základě je podává,
uvést rozdíly oproti původně podanému daňovému přiznání v části „Rozdíly z dodatečného daňového přiznání“.
Podat nebo čekat na výzvu?

Pokud správce daně najde chybu ve vašem daňovém přiznání, oznámí zvýšení daňové povinnosti. Možná si tedy říkáte, že je výhodnější jednoduše čekat. Vždyť proč byste sami sobě měli aktivně navyšovat daň z příjmu?

Po nalezení chyby ve vlastním daňovém přiznání ji určitě jděte nahlásit. Při určování sankcí v souvislosti s daňovými povinnostmi se bere v úvahu i to, kdo zvýšení daňové povinnosti oznámil. Pokud podnět pochází od správce daně, je mnohem větší šance, že dostanete vyšší pokutu. Sankce se pohybují od 1 do 100 % z vyměřené daně. Přesné určení jejich výše naleznete na webu Finanční zprávy na tomto odkazu.

Předchozí článekCo znamená být spolehlivý daňový subjekt a jaké z toho máte výhody?
Další článekCo je dvojí zdanění a jak mu zabránit?